direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Bedafseweg 8, Vorstenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01

1.1 Aanleiding en doel

Voorliggend rapport betreft het wijzigingsplan "Bedafseweg 8, Vorstenbosch" van de gemeente Bernheze.

1.1.1 Aanleiding

Aan de Bedafseweg 8 in Vorstenbosch is de voormalige varkenshouderij van de heer D. Timmers gevestigd. De initiatiefnemer gaat het bedrijf omschakelen van een intensieve veehouderij naar een grondgebonden agrarisch bedrijf met recreatieve nevenactiviteiten. De nieuwe agrarische hoofdactiviteit wordt het telen van kersen. De activiteiten van het varkensbedrijf zijn reeds gestaakt en de milieuvergunning hiervoor is ingetrokken.

In het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" is op het perceel een agrarisch bouwvlak met de nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen. Deze aanduiding 'intensieve veehouderij' dient te worden verwijderd, waarna uitsluitend nog een grondgebonden agrarisch bedrijf is toegestaan. Het vigerende bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid met de mogelijkheid nadere aanduidingen te verwijderen. Voorliggend wijzigingsplan is gebaseerd op deze wijzigingsbevoegdheid.

Daarnaast wil de initiatiefnemer een agrarisch bedrijf voor kersenteelt met verblijfsrecreatie opzetten. Hiervoor wordt een melding Besluit landbouw en milieubeheer ingediend. Voor het oprichten van de voorzieningen voor de recreatieve activiteiten is reeds een omgevingsvergunning verleend. Deze activiteiten vallen dus buiten de reikwijdte van voorliggend plan. Behoudens een korte beschrijving van de plannen, wordt hier verder niet op ingegaan.

1.1.2 Doel

Het doel van dit wijzigingsplan is om de aanduiding 'intensieve veehouderij' op het perceel Bedafseweg 8 te Vorstenbosch van de verbeelding van het bestemmingspan Buitengebied Bernheze te verwijderen.