direct naar inhoud van 5.3 Waterparagraaf
Plan: Bedafseweg 8, Vorstenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01

5.3 Waterparagraaf

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan.

Analyse
Onderhavig plan leidt niet tot nieuwe bouwmogelijkheden. De waterhuishoudkundige situatie zal dus niet veranderen.

Conclusie
Het aspect water vormt geen planologische belemmering voor het plan.