direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Juridische aspecten
Plan: Bedafseweg 8, Vorstenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01

Hoofdstuk 7 Juridische aspecten

Voorliggend wijzigingsplan is het resultaat van het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro, zoals die is opgenomen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bernheze" (NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-vg01), vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2012.

Bij het opstellen van een wijzigingsplan dient het college van burgemeester en wethouders zich te houden aan de door de raad vastgestelde regels. Het wijzigingsplan vormt daarom geen zelfstandig bestemmingsplan.

Het gehele agrarische bouwvlak met alle daarbij behorende (dubbel)bestemmingen en (gebieds)aanduidingen blijft ongewijzigd behoudens de verwijderde aanduiding 'intensieve veehouderij'.

De regels van het moederplan, behorend bij artikel 3, blijven ongewijzigd van toepassing. Voor toetsing aan de regels dient het moederplan geraadpleegd te worden.